جعبه ‌یادگیری لایتنر چیست ؟

یکی از روش های مؤثر یادگیری مطالب ،استفاده از جعبه‌ی لایتنر است.

این وسیله توسط  روانشناس آلمانی " سباستین لایتنر" طراحی شده است و مطالب را از حافظه‌ی کوتاه مدت شما به حافظه‌ی بلند مدت منتقل می‌‌نماید. یادگیری به کمک این روش شما را از تکرار مطالب بی نیاز می‌‌سازد. همین امر یادگیری را شیرین و جذاب می‌‌کند.